طرح های پژوهشی


 عنوان تعدادی از طرح های تصویب شده مرکز تحقیقات فراوری گیاهان دارویی عبارت است از:

 • ارزیابی اثرات ضد میکروبی عصاره و فراکسیون های مختلف گیاه عروس سنگ طلایی Dionysia revoluta
 • بررسی سی نمونه گیاه دارویی از نظر مواد موثره و خرده نگاری
 • تجزیه و شناسایی ترکیبات موجود در ده نمونه گلاب موجود در بازار دارویی استان فارس
 • تجزيه و شناسايي ترکيبات موجود در اسانس گل محمدي
 • شناسایی و ارزيابي اثر ضد باکتری و ضد قارچي تركيبات موجود در اسانس گياه گل محمدي (Rosa damascena)
 • بررسي اوليه خصوصيات ساختاري واثرات تنظيم كنندگي ايمني پلی ساکاريد های استخراج شده از شكر تيغال
 • استخراج و شناسايي اجزاء شيميايي اسانس حاصل از طارونه هاي 15کو لتيوار خرما phoenix dactylifera
 • بررسی تاثیر روغن گیاه قدومه شیرازی بر تکثیر و تمایز سلولهای بنیادی عصبی موش نر بالغ در محیط کشت
 • مقایسه نمونه استاندارد صمغ باریجه با نمونه های موجود در بازار تجاری ایران
 • بررسی اثر 10 گونه از درشت جلبک های خلیج فارس و دریای عمان بر روی رده های مختلف سلول های سرطانی
 • تجزيه و شناسايي ترکيبات موجود در ده نمونه عرق نسترن موجود در بازار استان فارس
 • ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی و محتوای فنولی 30 گونه گیاهی بومی منطقه فارس
 • بررسی اثر سیتوتوکسیک و توانایی القای apoptosis فراکشن فعال و ماده موثره گیاه Zhumeria majdaeبر روی رده های مختلف سلولی
 • ارزیابی میزان فنولیک ها و مطالعه اثرات آنتی اكسيداني و ضد راديكالي فراکسیون های غیر فرار حاصل از طارونه هاي ده رقم گیاه خرما Phoenix dactylifera  در فارس
 
آدرس مركز

مبمند فارس، خیابان ساحلی مرکز تحقیقات فراوری
گیاهان دارویی

تلفکس:07138773205

Email : Medplants@sums.ac.ir