با توجه به حاصلخیز بودن خاک منطقه میمند و اینکه این شهر از قدیم محل پرورش انواع گل محمدی و نسترن بوده است و امرار و معاش بسیاری از مردان این دیار از این رهگذر بوده لذا مرکز تحقیقات فراورى گیاهان دارویی میمند اقدام به طراحی و اجرای باغ گیاهان دارویی نمود. بنابراین با پیگیری رئیس مرکز قطعه زمینی به مساحت حدود هشتصد متر مربع که در محل کنونی مرکز تحقیقات واقع است جهت این امر در نظر گرفته شد.  با مکاتبات انجام شده با شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزآباد مبنی بر اختصاص اعتبار جهت اجرای باغ گیاه شناسی، عملیات اجرایی این باغ با اعتبار چهل و پنج میلیون ریال از آذر ماه سال 89 توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزآباد آغاز گردید. لازم به ذکر است عملیات اجرایی باغ شامل تهیه نقشه از کل باغ، اجرای عملیات پی کنی، اجرای عملیات دو ردیف بلوک گذاری، اجرای عملیات لبه گذاری باغچه ها و اجرای عملیات لوله کشی قطره ای بوده که همگی با پیگیری رئیس مرکز و مسؤل مرکز بهداشت میمند توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزآباد انجام پذیرفت.
عملیات اجرایی باغ در فروردین ماه سال 1390 به اتمام رسید و 30 گونه گیاهی در آن کشت گردید.
از گونه های گیاهی کاشته شده در باغ گیاهان دارویی میتوان سر خار گل، رزماری ، به لیمو ، سنبل الطیب ،کنگر فرنگی، بومادران ، زوفا، بادرشبو ، بادرنجبویه،گل مغربی ، رازیانه،اسفرزه،بابونه کبیر ، عدس الملک ، آویشن، سیاه دانه ، بارهنگ ، مریم گلی،  نعنای پیپرمنت ، اسطوخودوس و.. را نام برد.
                                                                                                                                    

             

 
آدرس مركز

مبمند فارس، خیابان ساحلی مرکز تحقیقات فراوری
گیاهان دارویی

تلفکس:07138773205

Email : Medplants@sums.ac.ir