فعاليت های مركز

مرکز تحقیقات فراوری گیاهان دارویی از ابتدای تأسیس در اردیبهشت سال 1389 اقدام به جمع آوری گیاهان کوه سپیدار میمند نمود.کوه سپیداردنباله کوه سبز پوشان شیراز است که در طرف شمال میمند قرار دارد و با ارتفاع 3167 متر ازسطح دریا دارای جنگل و پوشش گیاهی بسیار مناسبی است. بارش باران و برف نسبتا" مناسب سبب رویش انواع متنوعی از گیاهان دارویی گردیده است. از جمله گیاهان دارویی کمیاب که در سپیدار  به فراوانی یافت میشود می توان گل سنگ یا عروس سنگ با نام علمی Dionysia revoluta ازخانواده پامچال (Primulaceae) را نام برد.
از دیگر گیاهان موجود در سپیدار می توان به نوعی بابونه کمیاب با نام علمی Anthemis odotostephana از خانواده کاسنی (Asteraceae) اشاره کرد.

دیگر فعالیتهای مرکز عبارتند از:

  •  ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانتی  گیاهان دارویی منطقه میمند
  • بررسی آنتی اکسیدانتی پلی ساکاریدهای حاصل از پنج گونه جلبکهای خلیج فارس
  • استخراج وتعیین میزان پروتیئن های ده گونه  جلبک خلیج فارس
  • بررسی اثرات تنظیم  کنندگی پلی ساکارید های حاصل از پنج گونه از جلبکهای خلیج فارس بر روی سلول های سیستم ایمنی

 
آدرس مركز

مبمند فارس، خیابان ساحلی مرکز تحقیقات فراوری
گیاهان دارویی

تلفکس:07138773205

Email : Medplants@sums.ac.ir